Martinus

Uit: "Heilig in de Lage Landen". Herschreven levens. Ludo Jongen 2005.
Martinus van Tours
11 november; Belijder en Bisschop
Betekenis van de naam: de aan de god Mars gewijde of moedige.
Iconografie: als Romeins soldaat te paard die zijn mantel voor een bedelaar in tweeën snijdt of als bisschop.

Patroon van: Genk, Groningen,(stad) Ieper ,Utrecht, Sint Maarten ( gem. Harenkarspel )

Patroon van : aardewerkfabrikanten, alcoholbestrijders, bedelaars, bekeerde dronkaards, bezembinders, herbergiers, herders, hoefsmeden,hotelhouders,kleermakers, leerlooiers, militairen, molenaars, ruiters, soldaten,venters en wagen smeden.

Martinus werd omstreeks 316 geboren in een Romeins legerkamp ergens in tegenwoordig Hongarijë. Zijn vader was militair en daarom wilde hij dat zijn zoon in zijn voetsporen zou treden.Vaders wil was toen nog wet: tegen zijn zin nam Martinus dienst in het keizerlijke leger.........................Niemand deed ter vergeefs een beroep op Martinus' vrijgevigheid. Eens trof hij midden in de winter voor de poorten van Amiens een arme sloeber aan.

Omdat hij alleen tot de draad versleten vodden aanhad, zat hij te rillen van de kou. Vol verwachting hief hij zijn hand op naar Martinus, maar diens portemonnee was helemaal leeg. Martinus maakte Zijn mantel los, trok zijn zwaard, sneed de mantel in tweeën en gaf de helft aan de bedelaar. 's Nachts had Martinus een visioen: hij zag Christus gekleed in de halve mantel die hij aan de bedelaar had gegeven.

Snel daarna liet Martinus zich dopen.In 371 was de bisschopszetel van Tours vacant gekomen. Alle inwoners wenste vurig dat Martinus de nieuwe bisschop zou worden. Op 8 november 397 stierf hij en werd op 11 november begraven in de kathedraal van Tours.