Nieuws

#
15 feb. 2016 20:54
Beste mensen We hebben ons als gilde opgegeven voor het Clubkas fonds van de Rabo Bank. Vanaf 1 maart ontvangt degene die lid is van de Rabobank en bericht om zijn stem uit te brengen. Iedere stem brengt geld op voor de vereniging. Dus breng uw stem uit op het Sint Maartensgilde. Ben je nog geen…
#
11 feb. 2016 16:21
Onze Gildeheer Bas Zitman is per 1 februari met emeritaat. Hij is in Zwolle gaan wonen en geniet daar met zijn vrouw Brigitte en kinderen van een wel verdiend pensioen. Na 15 jaar dominee te zijn geweest van de geloofsgemeenschap van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Grote of Sint Maartenskerk in…
11 feb. 2016 16:14
Peter van Emst, schietmeester van het Sint Maartensgilde kan meer dan alleen maar schieten. Peter heeft tijdens het Biljart Kersttoernooi zich in de prijzen gebiljart. Hij heeft een prachtige wisselbeker in zijn bezit.