Onder voorzitterschap van George Buiting werd er een mooie agenda afgewerkt.

Enkele punten kregen bijzondere aandacht.

  • We hebben weer een vast bestuur dat bestaat uit Oldeman Deken George Buiting, Oldeman Schrijver Bennie Bourgonje en Oldeman Schatbewaarder Sjaak Thijssen.
  • Het financiële plaatje van het gilde ziet er goed uit. De schatbewaker kreeg decharge en applaus voor zijn voortreffelijk beheer van de financiën. Ook Oldeman schrijver had zijn jaarverslag en activiteiten verslagen goed op orde.
  • De diverse commissies deden hun verslag. Het was allemaal positief en men hoop dat 2017 hetzelfde beeld zal geven.
  • Het bestuur en de leden zullen een plan opstellen om actief leden te gaan werven. Gelukkig hebben zich een paar nieuwe leden gemeld. Freek draait al enkele maanden mee en bekijkt het gilde vanuit zijn visie.
  • De donderdagavonden kunnen benut gaan worden door initiatieven van één of meerdere gilde broeders. Dit kan ook op een andere dag (weekend) Het staat vrij om dit op te pakken. Eventueel kan vanuit Oldeman schatbewaarder ondersteuning komen.Eén maal per maand is er op donderdag kruisboogschieten.
  • 13-20-27 juli zijn er op donderdag geen bijeenkomsten ( VAKANTIE)
  • Het Sint Maartensgilde heeft zijn huisvesting in de voormalige Van der Hulstschool aan de van der Hulstraat 1 in Epe. Hier komt het gilde iedere donderdag samen.