Vandaag hebben we gildebroeder Johan Huiskamp naar zijn laatste rustplaats gebracht. Onder grote belangstelling heeft deze plechtigheid plaats gevonden. Voorgegaan door Dominee Bas Zitman werd er in de Grote of Sint Maartenskerk in Epe een herdenkingsdienst gehouden. Daarna vond de teraardebestelling plaats op

Laaste artikel
Volgende artikel
Artikelen
Geen onderwerpen.