www.sintmaartengilde.nl

Betreft: UITNODIGING donderdag 8 DECEMBER 2016


bbourgonje1959@gmail.com

p/a Haverkampsweg 28 8161VN Epe


Graag willen wij u over het Sint Maartensgilde informeren:

Het Sint Maartensgilde is een groep mannen uit de plaats Epe.

Zij zijn in 1995 heropgericht op basis van een meer dan 500 jaar oud Gilde uit Zuuk.

Zij bewaken oude (gilde-) tradities met aandacht voor historie.

Zij zijn sociaal maatschappelijk betrokken en delen een onderlinge broederschap, saamhorigheid, dienstbaarheid en hulpvaardigheid.

Zij organiseren het Koningschieten in Emst, Oene, Vaassen, Epe en daarbuiten.

Zij bezoeken andere gilden regionaal en bieden ondersteuning daar waar nodig.

Kruisboogschieten is één van de mogelijke activiteiten tijdens de wekelijkse gilde-avonden.

Zij organiseren onderlinge activiteiten zoals een teerdag, gildedis en gildedank.

Zij vieren voor of op 11 november verschillende activiteiten rondom Sint Maarten.

Wij willen graag bovenstaande activiteiten blijven uitvoeren en hebben ook de intentie om onze maatschappelijke dienstverlenende activiteiten uit te breiden.

De afgelopen jaren hebben we gemerkt dat ons Gilde wat onderbezet raakt om de activiteiten te organiseren of om zich nog meer te kunnen inspannen voor maatschappelijke betrokkenheid en hulp. Om die reden heeft het Gilde besloten om zich te richten op aanwas van nieuwe leden/vrijwilligers. Niet alleen vanuit de plaats Epe maar vanuit de gehele gemeente Epe.

U bent het afgelopen jaar een (fanatiek) bezoeker geweest bij één van de evenementen die het Gilde heeft georganiseerd of bent op een andere manier betrokken bij ons Gilde.

Daarom nodigen wij u graag uit om nader kennis te maken met het Gilde!

Tijdens een gezellige avond met een gratis hapje en drankje nemen we u mee in een stukje gilde historie en zeer zeker ook een stuk gilde toekomst!

U bent van harte welkom op donderdagavond 8 december vanaf 20.00 uur op de locatie van

Dagbesteding Epe: W.G. van der Hulststraat 1 8162 XG Epe (voorheen van der Hulstschool)

U kunt zich aanmelden via bovengenoemd emailadres.

Gewoon binnenlopen of iemand meenemen mag ook!