Sint Maartensgilde op de film.

Bijzondere interesse voor de activiteiten die het gilde brengt. Het vogelschieten kruisboogschieten en welke dienstbaarheid het gilde aan de gemeenschap geeft. Het viel de filmmakers op dat het Sint Maartensgilde prominent in het dorp Epe aanwezig is. Dat zij dienstbaar zijn bij diverse activiteiten zoals inhuldiging paardenvierdaagse, Sint Nicolaasoptocht, Hubertus rit, Nieuwe dominee begeleiden bij zijn intrede enz. Maar ook in de dorpen Emst Oene Vaassen vogelschieten en dat dit bijzonder is.

De heren Gerard van de Worp en Jan Berends zijn bezig met een film die + 20 minuten alle facetten van het gilde laat zien. Broederschap kwam afgelopen donderdag 11 mei uitvoerig aan de orde..

Vrijdag 18 mei zal zo goed als zeker de film op deze site te zien zijn.

De broeders hebben al hun zilver en kleding uit de kast gehaald om te laten zien dat het Sint Maartensgilde in Epe bijzonder is. De Keizer, Koning, Commandant hebben hun zegje gedaan. Tijdens deze bijzondere bijeenkomst werd er met de kruisboog geschoten.

– Sjaak Thijssen had 28 punten

– Johan Huiskamp 27 punten

= Benny Bourgonje 26 punten

Het is voor het Sint Maartensgilde een opsteker dat juist zij deze eer te beurt valt. Heren van TV Noord – Oost Veluwe hartelijk dank voor jullie bijzondere aandacht voor het gilde.


Artikelen
Geen onderwerpen.