De Nes staat open voor dames en heren. De leden komen samen voor het aangaan en onderhouden van onderlinge contacten en voor het zelf organiseren van activiteiten op, onder andere, maatschappelijke-,cultuur-en spelgebied. De Nes hecht aan respect voor tradities en goede omgangsvormen.

De afdeling 'historie' verzorgt vier lezingen per jaar op donderdag of vrijdagavond met onderwerpen ' Van hier tot Tokio '

Het Sint Maartensgilde is een historische vereniging, vandaar dat zij deze avond opluisterde.

De verenigingsstructuur kent “Tafels”. Dit zijn groepen waarbinnen leden met gerichte belangstelling voor een interessegebied samen activiteiten ondernemen, zowel binnen als buiten de door ons gehuurde huisvesting. Voorbeelden: Biljart, Bridge, Economie, Golf, Historie, Kunst & Cultuur, Muziek, Reizen & Natuur en Spel & Ontspanning, tevens is er een Commissie Bijzondere Activiteiten, die unieke activiteiten organiseert voor alle NES-leden. De leden treffen elkaar ook op iedere vrijdag bij koffie- inloopochtenden en op de borrelmiddagen.

De NES draait volledig op de inzet van vrijwilligers onder de leden. Bij de NES hechten wij sterk aan nette omgangsvormen. Dit alles maakt de NES tot een bruisende, gezellige en inspirerende sociëteit.