Oudejaarstreffen van het Gilde


23 Gildezusters en broeders waren aanwezig bij de laatste gildebijeenkomst van 2016.


Stuurgroep voorzitter George Buiting verwelkomde een ieder en sprak over een bewogen jaar 2016.

Het Gilde heeft zich weer laten zien het afgelopen jaar. Vele activiteiten hebben plaats gevonden. Ook memoreerde George over de zorgen die het Gilde heeft betreffende het voortbestaan. Het leden aantal van Gildebroeders loopt terug. Nieuwe aanmeldingen zijn er nauwelijks. Toch is er een lichtpuntje op donderdag 8 december hebben zich een vijftal gedesinteresseerde personen gemeld die serieuze interesse hebben voor het Gilde. We gaan het jaar 2017 in 'Op de Groei' dit staat op de goede wensen kaart van het Gilde. George benadrukte deze 'Op de Groei' jaar 2017.

George is de mening toegedaan dat hij ziet dat het Sint Maartensgilde toekomst heeft. Hij bedankte alle broeders en zusters die zich het afgelopen jaar ingezet hebben voor ons Gilde.


Het was een gezellige geanimeerde bijeenkomst. Er werd wat afgepraat. Maar ook gezongen.

Ineke Draaijer had haar handharmonica mee genomen en speelde er aardig op los.


Enkele Gildebroeders zitten in de ziekenboeg. De een knapt op de ander gaat het moeizaam. Peter D. spreekt van een wonderbaarlijke verloop van zijn ziekte. Het gaat bijzonder goed met hem en hij heeft er alle vertrouwen in dat er stabiliteit is opgetreden.


Met WimvH. Gaat het wat moeizamer. Wim zal permanent opgenomen worden in een verzorging afdeling aan de Sint Antonius in Epe. Gildebroeders en zusters kunnen hem bezoeken in dit nieuw onderkomen.


Benny Bourgonje deed op een bijzondere manier het jaarverslag van het Gilde. Hij speelde hierbij het Bingospel waar een ieder aan mee deed. Er waren 5 rondes die alle spannend verliepen. Het jaarverslag kwam goed aan haar trekken. Zo kon men een klein uurtje het reilen en zeilen van het Gilde over 2016 vernemen en spelen.


Onder genot van een hapje en een drankje die weer uitstekend verzorgd werden door Gert Smallegoor en Ton van Heeswijk werd de avond voortgezet.

Met dank aan een ieder die dit mogelijk heeft gemaakt.