Als nazaat van de 28 oude gildebroeders uit het verleden kreeg hij een prijs voor zijn tomeloze inzet. De maand februari begon met het nemen van afscheid van Bas Zitman na 15 jaar als dominee in Epe. Het gilde luisterde zijn afscheid op. Bas is inmiddels verhuist naar Zwolle.

In maart van het afgelopen jaar vond de algemene ledenvergadering plaats. Een bijzondere vergadering. Er werd afscheid genomen van een aantal oldermannen. De stuurgroep nam formeel het stuur over en een aantal functies werden ad interim ingevuld. Een belangrijke verandering was het instellen van 3 commissies die de verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie van diverse activiteiten te weten de commissie interne activiteiten onder leiding van George, de commissie maatschappelijke en dienstverlenende activiteiten onder leiding van Rijk en de commissie schieten onder leiding van Benny aldus de notulen van de vergadering op 17 maart.

Op 27 april was er weer het koningschieten in Epe. Voor het eerst werden de vergunning en de opstelling van het schietgebeuren gecontroleerd door de politie. We slaagden met vlag en wimpel, alles was prima voor elkaar. Zeker ook de individuele inschrijfformulieren vielen goed in de smaak bij de controleurs. Uiteindelijk schoot Gerda Chaigneau zich tot nieuwe eper koning. In Juni was het al weer tijd voor paarden4daagse nummer 23. Op 31 juli werd Aart 60 werd en grote schalen met 75 bitterballen gingen rond. Augustus en september zijn de maanden van het Koningschieten. Bij het schieten in Nijbroek werd er een record gebroken, na 500 schoten was er nog geen koning!, wel was uiteindelijk een 10 met de kruisboog voldoende voor Frank Bruin om zich tot Koning van Nijbroek te laten kronen.Hoogtepunten in Emst was dat het in Emst 30 graden warm was en in Oene de rechtervleugel viel na 67 schoten. Op maandag 26 september was het gilde in vol ornaat present bij het gemeentehuis. Een delegatie vanuit de partnerstad Gronau uit Duitsland werd groots ingehaald. Rijk, als kersverse koning van ons Gilde spelde de gronause burgemeester mw Jurgens een medaille op. Wie weet zit er het komend jaar wel een bezoek van ons gilde aan Gronau in? Het achter ons liggende jaar kende helaas niet alleen maar fijne zaken, diverse gildebroeders werden en worden geconfronteerd met zaken die horen bij het ouder worden in het leven maar daarom dit niet minder verdrietig maakt. Goed is het dan ook om te weten dat het gilde in die situaties ook daadwerkelijk steun kan bieden als luisterend oor, maar ook bijvoorbeeld door te rijden naar Wim van Hout samen met Irene.

Begin november zijn er voor het gilde de meest belangrijke evenementen geweest, te beginnen met de gildedank, een prachtige uiting van broederschap in de meest zuivere vorm. Dit jaar gevolgd door de Hubertusrit, prachtig om te zien hoe 2-spannen het terrein voor de voormalige RK kerk op komen rijden dit jaar ook met verslaggeving door TV-gelderland. ‘s middags het gemeentelijk koningschieten met 29 deelnemers en uiteindelijk Gerda Chaigneau als de nieuwe Eper gemeentekoning. Op zondag de gildedienst en de afsluiting met een hapje.

Het feest van Sint maarten werd gevierd met een bijna volle kerk waarbij er naast globaal 73 kinderen ook 18 oma’s in de goedgevulde Kerk zaten.

Op 8 december werd er een inloopavond georganiseerd en hoewel het uiteindelijk aantal bezoekers (5) wat tegen viel lijkt het me zeker wel mogelijk dat hier uit enkele nieuwe gildebroeders er voor ons gilde bij komen.