George Buiting de voorzitter van de stuurgroep legde nog eens uit aan de aanwezige wat de doelstelling van deze avond was. 'Informatie geven over het wel en wee van het gilde. Mogelijk nieuwe leden verwerven'.

“ Het gilde is aan veranderingen onderhevig, moet met zijn tijd mee.” Dit kan op vele manieren plaats vinden. In doelstelling, manier van uittreden, aanpassing kleding, vormen van lidmaatschap als vrijwilliger voor mannen en vrouwen, lid gildebroeder worden. De taken zijn divers. Er zijn een aantal commissies die uitbreiding van leden nodig hebben. De redactie van de Mantel, schietcommissie, historie e.d. kunnen aanvulling gebruiken.

De stuurgroep bekijkt verder hoe het gilde nog meer vorm kan krijgen in onze samenleving.

Het Koningsschieten in de vier dorpen blijft een van de grootste prioriteiten. Daarnaast het Gemeentelijk koningschieten. Ieder jaar doen er uit de gemeente Epe, een kleine tweehonderd burgers mee om zich tot Koning te schieten van één van de dorpen.

Deze avond 8 december is voor herhaling vatbaar. We zullen een aantal jaren actief aan ledenverwerving moeten doen om het gilde in de gemeente Epe een vaste plek te geven. De burgers kennen het gilde en weten van hun bestaan. Ze waarderen hun optreden en zien graag dat het Sint Maartensgilde een blijvende taak heeft.

Een ieder kan zich aanmelden. Contact persoon Benny Bourgonje bbourgonje1959@gmail.com