Het gilde stelt zich ten doel:

  • Het in standhouden van een schuttersgilde in de Gemeente Epe;
  • De gildegeest en de – tradities in hun volle omgang en het – wezen in de breedste zin te ontwikkelen en te veredelen;
  • Zich op cultureel en historisch gebied dienstbaar te maken;
  • Gezellig verkeer onderling en gepaste ontspanning te verschaffen aan de gildebroeders, dit in de ruimste zin.

Het gilde tracht dit onder meer te bereiken door:

  • Het beoefenen van de boog-, geweer-, kruisboog en/of voetboog schieten;
  • De onderlinge band tussen gildebroeders en de gildebroeders van de andere gilden te bevorderen;
  • Het houden van vergaderingen, tentoonstellingen, excursies en wedstrijden, alsmede het deelnemen aan of houden van andere manifestaties;
  • Deelnamen aan gilde dagen en -feesten; het houden van minimaal twee gildefeesten per jaar voor haar gildebroeders;
  • Het houden of doen houden van studiebijeenkomsten, voordrachten en lezingen; het aanleggen en bijhouden van een gilde documentair gildearchief;
  • Alle andere wettige en geoorloofde middelen.