In 1998 presenteerde zij een begroting tot de aanschaf voor een echte -ambachtelijke – gildetrom. De Algemene vergadering kon ermee instemmen er een echte gildetrom kon worden besteld voor zo'n kleine 2000 gulden.

De trom werd vervaardigd door de dhr. Erik Hoop uit Tilburg. Geheel naar de maatstaven die staan in het “ Reglement trommen en bazuin blazen “ van de Noord-Brabantse federatie van Schuttersgilden. Het werd een seniorentrom naar het moment ' Keizer ' met een diameter van 40.5 centimeter en een hoogte van 45 centimeter. De ketel is van messing met daarin gedreven het oudst bekende wapen van Epe.

Tijdens het nieuwjaarstreffen begin 1999 kon de trom aan het College van Oldermannen worden aangeboden. En zij overhandigde deze weer aan de tamboer om te gaan oefenen en voortaan het gilde te begeleiden bij het optrekken. De ervaring leerde dat één trom wel héél iel is en al snel werd besloten om over te gaan tot een aanschaf van een tweede – gelijke – gildetrom. I.p.v. Het wapen van de gemeente werd nu gekozen voor een beeltenis van St. Maarten. De trom kreeg bij de in gebruik name – tijdens de Gildedis van 2002 de naam van de overleden gildebroeder Jan Suijkerland.

Tamboer Marcel Elbertse kreeg zijn zoon als tamboergezel aan zijn zijde. En beiden werden in het nieuw gestoken door een ' Brabants “gildekostuum welke vervaardigd was door Mia Leurs van de Ven.

De beide trommen mogen er zijn!!