Er waren 366 deelnemende verenigingen, totaal 15184 stemmen uitgebracht

Deelnemende verenigingen gemeente Heerde: 64 Dat is ruim 17%

Deelnemende verenigingen gemeente Epe: 89 Dat is ruim 24%

De meeste stemmen op een vereniging: 202 Gemiddeld aantal stemmen: 41.48

Nummer 1 en nummer 366 zijn voetbalverenigingen. Bij de top 15 zitten 15 voetbalverenigingen. Hebben natuurlijk veel leden. Soms 500 en 300 leden.

Het was een spannende bijeenkomst Men wilde allemaal wel weten wat er in de grote witte envelop stond opgeschreven hoe hoog het bedrag was wat men binnen gesprokkeld had. Zou het minder of meer zijn?

Maar eerst waren er diverse sprekers. De woordvoerder van de RABO gaf weer dat jaarlijks 400.000 euro beschikbaar is voor de samenleving. Het fonds geeft subsidie om de verenigingen te ondersteunen en aan te moedigen. Zoals de wethouders van Heerde Jan Berkhoff en van Epe Jan Alberts. Zij hadden lovende woorden voor al die sporter, cultuur minnende mensen en vrijwilligers die onze samenleving zo boeiend en sociaal maken. Samen optrekken elkaar vasthouden, er bij mogen horen, kunnen meedoen, prestatie leveren. Natuurlijk zijn er diverse visies op sport en cultuur. Zo heeft de gemeente Epe twee nota's over geschreven.

Er traden vier verenigingen op om hun vereniging in het vizier te krijgen. Zij waren uitgeloot om zich te promoten. Er werd met hand op steken gestemd en Agios ( van recreatiesport tot topsport) uit Vaassen kreeg extra 500 euro. De andere drie 250 euro extra.

Sjaak en Jo waren benieuwd wat het bedrag voor het Sint Maartensgilde zou zijn. Eindelijk na ruim een uur mocht men de envelop openen.

Dank zij vele vrienden en leden van het Sint Maartensgilde mocht onze Oldeman penningmeester Sjaak Thijssen, een mooi bedrag van 283,80 euro ontvangen. Wij danken u hier hartelijk voor. Het bedrag is enkele tientjes hoger dan in 2015. Op naar de 300 euro in 2017!

Het Sint Maartensgilde is dankbaar voor al de gevers. Via sociaal media facebook website enz. zullen wij meer aandacht gaan besteden om straks weer enkele tientjes meer te ontvangen.