Onze Gildeheer Bas Zitman is per 1 februari met emeritaat. Hij is in Zwolle gaan wonen en geniet daar met zijn vrouw Brigitte en kinderen van een wel verdiend pensioen. Na 15 jaar dominee te zijn geweest van de geloofsgemeenschap van de Nederlandse Hervormde Kerk, de Grote of Sint Maartenskerk in Epe. Bas kreeg zijn benoeming september 2001. Voorheen was hij predikant in Venhuizen en Godsdienstleraar op diverse scholen.

Een volle kerk nam afscheid van deze bijzondere man. Een dominee, zoals opgemerkt werd, niet alleen voor de kerkgangers of eigen Gemeente maar voor heel de Epese samenleving. Hij was er voor iedereen. Voor zijn collega's van andere geloofsgemeenschappen en voor niet Christelijke gelovigen. Opgemerkt werd dat 'deze man' moeilijk te vervangen is. Een dominee met humor, waar cynisme niet ontbrak.

Hij heeft mede mogelijk gemaakt dat het hele kerkgebouw een ontmoetingsplaats werd voor heel de gemeenschap. 'De Grote Kerk, een monument in het centrum van Epe, is als een herberg voor ieder die een plek zoekt om op adem te komen'.

Bas is een dichter, hij geniet van poëzie . Hij leest regelmatig gedichten voor tijdens zij diensten. Bas werd vergeleken met enkele gedichten van de dichter J.W.Schulte Nordholt. “Er past een sleutel in het slot” ”Er gaat een dominee voorbij” Bas heeft de inspiratie gekregen van zijn vader, Jan Zitman.

Deze schreef de woorden:

'een zacht benaderen in schaarse woorden en steeds beschaafd:

je staat niet graag voor zot

maar dichten is hoge woorden met God

dingen zeggen die niemand ooit zo hoorde'

Er past een sleutel in het slot: een mens die mensen vergezelt, het heilige verhaal vertelt, is voor een tijd een plaats van God, zoals de dichter het al zei. Er gaat een dominee voorbij.

Bas zijn preken zijn inspirerend. Cultuur, wetenschap en theologie gaan samen in zijn overwegingen. Mensen staan centraal. Vooral de hulpbehoevende mens, denk aan vluchtelingen en verstotenen.

Burgemeester Hans van der Hoeve sprak tot Bas en zijn vrouw Brigitte. De beschermheer van het Sint Maartensgilde merkte op dat hij als beschermheer, bijzondere herinneringen heeft met Bas. De samenwerking was bijzonder en het vogelschieten uniek. “Vindt maar ergens een dominee, die met schietwedstrijden mee doet” Bas was altijd van de partij. De dominee op de ligfiets werd hij ook wel genoemd. Die van feesten hield en zijn gevolg wist te boeien door zijn creativiteit en menselijkheid. Hij is een mens onder de mensen. Een man uit onze samenleving, die wij zullen missen. Zitman een naam die uniek is, komt weinig voor in Nederland.

Zwier van der Weerd uit Oene zong met zijn bijzondere stem de familie toe. Bas heeft heel wat met Zwier opgetrokken. De verjaardagen van Zwier zijn altijd uniek en vooral de dient in Oene, in de Weidekathedraal was ontroerend.

Bas bedankt de aanwezigen voor aanwezigheid. Bijzonder mensen die hem zeer nabij waren. Vooral onze gildebroeder Aard Bosch en Heintje Bosch werden bedankt voor hun nabijheid bij zijn intrede in 2001 als dominee van de Grote Kerk.

Hierna volgde een receptie waar iedereen persoonlijk afscheid van Bas en zijn vrouw konden nemen.

Het Sint Maartensgilde heeft hem een boek aangeboden van “Ons dorp van toen” daarin kan hij met weemoed terug kijken naar deze prachtige gemeente die hem en zijn familie veel 'rijkdom' heeft gegeven.