Ontwerpen werden gemaakt, besproken, gelooft afgeschoten, enz,enz. Tips van dhr Punten uit Kalkar (D), J. Melsen uit Eindhoven en dhr R. Vroomen uit Echt werden ter harte genomen en verwerkt in een ontwerp van de regerend Koning Tom Leurs, welke op 2 maart 2000 door de algemene ledenvergadering werd goed bevonden.

Het vaandel werd vervaardigd door Mevr. Joke Willigers te Liessel voor de som van 5000- nog Hollandse – guldens. Inclusief de stok met koper beslag, een standaard en de zwarte rouwstrik. De stof is gemaakt van natuurzijde welke is gesponnen in China, geweven in Duitsland en geverfd in Zwitserland. ( Vervaardigd in Brabant en zal 'wapperen' in Gelderland.)

Dhr Leo van der Sangen uit Best zorgde voor de 'bouwtekening' van het Eper hert, afgeleid van de oudst bekende Eper stempel.


Uit Gelders Dagblad – Regionaal – dinsdag 23 mei 2000

Actie pandbrieven voor meer allure. Gilde wil vaandel Het Eper Sint maartensgilde streeft naar een bezit van een gildevaandel. Zaterdag, tijdens de jaarlijkse Teer-dag, begint een actie om zesduizend gulden bijeen te krijgen.

Een jaar lang hebben de gildebroeders gestudeerd op de vraag hoe een vaandel er uit moet zien. Deskundigen uit binnen- en buitenland zijn daaraan te pas gekomen. De uitvoering blijft voorlopig geheim, tot de presentatie van het vaandel komend najaar. Zeker is wel dat het oudst bekende wapen van Epe erin verwerkt wordt. Daarin komt een rood hert voor op een witte achtergrond. In de tijd die daar voor nodig is houdt het Eper gilde een actie. Het bestuur brengt genummerde vaandelpandbrieven uit ter waarde van vijftig gulden. Elk jaar wordt een aantal nummers uitgeloot en zonder rente aan de eigenaar terugbetaald. De eerste pandbrieven worden komende zaterdag aan de regerend Koning verkocht.

Op 11 november 2000 kreeg het vaandel zijn plaats binnen het Gilde. De onthulling geschiedde door enige strikjes rondom het opgerolde vaandel te verwijderen door verschillende personen tijdens een Gildebijeenkomst in de Grote kerk ( of Sint Maartenskerk ) van Epe.

Namens de kerkelijke overheid maakte Dominee . Lydian van Ketel 'n strik los. Burgemeester Drs. L. Eland deed dit namens de burgerlijke overheid, en dhr. H. Tomesen- voorzitter van de Gelderse Federatie van Schuttersgilde “St. Hubertus” – namens de overkoepelde Gelderse Gildenoverheid.

De laatste strik mocht regerend Koning Jan Loogman losmaken, waarna vaandrig George Buiting het vaandel ontrolde onder een aanzwellend instemmend applaus.

Op 11 november 2005 worden de laatste 20 vaandelpandbrieven ter verzilvering aan de kopers aangeboden. ( De eerlijkheid gebied mede te delen dat ruim 90% van de vaandelpandbriefhouders hun verzilvering lieten schieten ten bate van de gildekas. Waarmee gezegd kan worden dat het vaandel door hen geschonken is. )