Het Oldermannen college is aan vervanging toe. Een aantal collegeleden zaten al meer dan 10 jaar in het bestuur. Met enkele dankwoorden en een flesje wijn werden de aftredende Oldermannen bedankt.

Er is een structuurcommissie ingesteld die tot eind september/november het gilde bestuurt en na de reorganisatie een nieuw college benoemd. Voorzitter George Buiting, leden: Ben Bourgonje, Ton van Heeswijk, Peter van Emst

Er zijn drie commissies ingesteld.

1. Commissie schieten initiatief nemer Bennie Bourgonje Taakstelling: organisatie en uitvoering van het koningschieten in de dorpen; kruisboogschieten;Dikke Mik en Het Loar.

2. Commissie interne activiteiten initiatiefnemer George Buiting. Taakstelling: organisatie en uitvoering van de teerdag; maaltijdverzorging koningschieten Gilde; Gildedank; Gildedis; oudjaarstreffen; oliebollenverkoop; Gildeavonden.

3.Commissie maatschappelijk dienstverlenende activiteiten initiatiefnemer Rijk van Ark Taakstelling: Optocht Koningsdag; paardenvierdaagse; Hubertus; Sint Maartenvieren; Sint Nicolaasintocht; nieuwjaarsreceptie Epe.

De commissies worden gevuld met gildebroeders die zich daarvoor aanmelden dan wel worden gevraagd door de drie initiatiefnemers.

De commissies staan onder verantwoordelijkheid van een nieuw te vormen Olermannen-College bestaande uit Olderman-Deken Olderman-Schatbewaarder en Olderman-Schrijver.

  • Natuurlijk werd er door de Olderman-Schatbewaarder Sjaak Thijssen verantwoordelijkheid afgelegd over het reilen en zeilen van de financiën van het Gilde. Het financieel plaatje laat een positief verslag zien van de bewaker van de schatkist van het Sint Maartensgilde.

Afgesproken is dat het maandelijks schieten in Emst bij Prinses Juliana niet meer zal plaats vinden. De meerderheid van de gildebroeders hebben geen animo voor deze activiteit.

Met een glaasje en een hapje verzorgd door Gert Smallegoor werd de avond voortgezet.