Nieuws

#
24 jan. 2017 19:28
Het Gilde heeft financiële ondersteuning nodig om haar idealen uit te dragen. Dank zij onze sponsors en twee bijzondere dames heeft het gilde financiële ruimte om haar vleugels uit te slaan. Mieneke en Coby hartelijk dank voor jullie inzet. Niet alleen bij oliebollen verkoop maar ook bij…
#
9 jan. 2017 20:02
Nieuwjaarstoespraak 2017 door burgemeester Van der Hoeve van de gemeente Epe, 9 januari 2017 Goedemiddag dames en heren, Mag ik even uw aandacht............ Toen ik dit onlangs zei, realiseerde ik mij dat aandacht iets bijzonders is. Aandacht is een recht van u allemaal. Waarbij ik me afvraag waarom…