Nieuws

#
25 jun. 2016 19:34
Zoals ieder jaar heeft het Sint Maartensgilde een teerdag/avond gehad. De teerdag stamt nog uit de tijd dat de gilden een keer per jaar de pot verteerde. Met andere woorden ze maakte de kas leeg door te feesten.
#
18 jun. 2016 08:16
Het was goed druk tijdens de intocht van paarden, ruiters en menners die deze 23e tocht (voor het eerst maar drie dagen) in de bossen van de gemeente Epe afgesloten met een fantastische intocht in het dorp Epe.
#
14 jun. 2016 08:26
Het Sint Antonie Gilde in Epe heeft een rijke geschiedenis. Zij treden minder op de voorgrond dan het Sint Maartensgilde. Hun activiteiten zijn meestal financieel ondersteunend. Verenigingen en organisaties kunnen een beroep op hen doen.
#
3 jun. 2016 13:58
Er zijn gildebroeders die opvallen door hun activiteiten uit het verleden en heden. Zo is Herman Proper een gildebroeder die bijzondere gaven heeft. Herman geboren 31 mei 1940 in Vaassen is gehuwd met Geertje van Huffelen geboren in Epe, ook al zo'n bijzonder mens. Door kinderverlamming getroffen…