Nieuws

#
25 mrt. 2016 13:47
De schutterij of het schuttersgilde was een militie, bestaande uit burgers, opgericht in de middeleeuwen om de stad of het dorp te beschermen bij een aanval en de orde te handhaven bij oproer, brand of prominent bezoek. De kerntaken van de schutterij waren aldus te vergelijken met die van de…
#
22 mrt. 2016 10:28
Vanaf 1999 organiseert het Gilde vogelschieten voor de inwoners van het dorp Epe bij gelegenheid van het Koninginnefeest op 30 april. Dit als een voortzetting van de oude traditie welke in de zestiger jaren een stille 'dood ' was gestorven in het feestprogramma van de Wilhelminavereniging. Het werd…
#
18 mrt. 2016 15:22
Zoals vele verenigingen en organisaties heeft ook het Sint Maartensgilde haar Leden Vergadering. Donderdag 17 maart 2016 was een bijzondere vergadering. Voor het eerst in de nieuwe locatie aan de W.G. Van de Hulstraat. Vele broeders waren aanwezig om de vergaderagenda af te werken. Een aantal…
#
16 mrt. 2016 09:51
Historie: “Het dorp Epe, de parochie, of zoals men vroeger zeide, het kerspel Epe , bezat in de Middeleeuwen een eigen wapen. Dit blijkt uit de zegel van het kerspel Epe, dat hangt aan een perkamenten akte, een charter van 4 april 1465, waarbij Henrick opten Brynck, Aernt Dorre en Frederick van…
#
15 mrt. 2016 09:10
Ook u kunt sponsor worden van het Sint Maartensgilde. 14 Ondernemers zijn u al voorgegaan. Uw advertentie komt in ons verenigingsblad “De Mantel” en regelmatig op deze site. Neem contact op met onze Oldemanpenningmeester, zie rechts boven - Contact - en meld u aan. Bedankt!