Augustinus

Augustinus zij ooit :

“ Geloof niet dat de genade uit de wet voorkomt, want in werkelijkheid kunnen wij slechts met de kracht van de genade de wet vervullen “

Binnen een vereniging – een Gilde – is zeker een valide uitspraak.

Al het goede – de genade – wat we elkaar toewensen komt zeker niet voort uit de statuten, de reglementen, de protocollen en de (on-) geschreven 'wetten'.


Nee het goede kunnen we met onze individuele inzet, motivatie, begrip, humor, tijd,talenten e.d. bereiken. Ook al hebben we in de geschreven en vastgestelde regels geprobeerd de goede bedoelingen vast te leggen.


Meestal lukt 'het goede' op eigen kracht als de omstandigheden mee zitten. En wordt het moeilijk als we de omstandigheden niet direct mee hebben. Dan komt de genade pas echt om de hoek kijken. Genade die in ons zit en/of de Genade die we hopen te ontvangen van Hogerhand.

De vervulling van de regels in de juiste Gildesfeer komt onder druk te staan als de kracht van genade te kort schiet. De krachten worden dan - helaas – gebruikt ter meerdere glorie van het individu (van 'ikke') vóór het broederschap, de aanval vóór de verdediging en het wantrouwen vóór het geloof in elkaars goede bedoelingen.


Het is goed nuttig dat we regels afgesproken hebben. Dat we daarmee onze juiste bedoelingen hebben geuit en geschreven om te onthouden en zichtbaar aanwezig te stellen. Het is tevens een uitstekend hulpmiddel om in de goede Gildesfeer met elkaar te verkeren.


Echter het is géén garantie dat de goedheid daarmee alom aanwezig is. Samen zullen we er toch steeds al onze krachten in moeten blijven steken om de goedheid van de Gilde met zijn tradities en bedoelingen waarlijk aanwezig te laten zijn en te behouden.