• Augustinus zij ooit:

  Augustinus zij ooit:

  “Geloof niet dat de genade uit de wet voorkomt, want in werkelijkheid kunnen wij slechts met de kracht van de genade de wet vervullen “

 • Sint Martinus,

  Sint Martinus,

  Niet langer hoog te paard
  God weet zag hij bewogen en verscheurd
  in arm en naakt als niets zich zelve wel
  en werd hij één met hem 'n bedelaar die warmte wil een stuk van je mantel een stuk van je ziel.

Het laatste nieuws Sint Maartengilde#
9 jan. 2017 20:02
Nieuwjaarstoespraak 2017 door burgemeester Van der Hoeve van de gemeente Epe, 9 januari 2017 Goedemiddag dames en heren, Mag ik even uw aandacht............ Toen ik dit onlangs zei, realiseerde ik mij dat aandacht iets bijzonders is. Aandacht is een recht van u allemaal. Waarbij ik me afvraag waarom aandacht ontvangen toch zo makkelijk is en geven zo moeilijk. U luistert nu uiteraard naar mijn verhaal, of bent u wellicht meer bezig met waar de hapjes blijven of wie u zo dadelijk nog wil spreken?
#
30 dec. 2016 14:18
23 Gildezusters en broeders waren aanwezig bij de laatste gildebijeenkomst van 2016. Stuurgroep voorzitter George Buiting verwelkomde een ieder en sprak over een bewogen jaar 2016. Het Gilde heeft zich weer laten zien het afgelopen jaar. Vele activiteiten hebben plaats gevonden. Ook memoreerde George over de zorgen die het Gilde heeft betreffende het voortbestaan. Het leden aantal van Gildebroeders loopt terug. Nieuwe aanmeldingen zijn er nauwelijks. Toch is er een lichtpuntje op
#
23 dec. 2016 18:32
Het Sint Maartensgilde wenst een ieder fijne Kerstdagen en een Goed 2017 toe. Het afgelopen jaar is het gilde actief geweest. In alle dorpen werd een nieuwe Koning geschoten. Ook bij het gilde Rijk van Ark, de commandant van het gilde had de eer zich tot Koning te schieten. Gerda Chagneau is de Gemeentelijke Koning, komt uit het dorp Epe. Nogmaals Koningen gefeliciteerd! Hopelijk gaan jullie een goed 2017 tegemoet.
#
10 dec. 2016 10:28
Een vijftal Epenaren zijn bijzonder geïnteresseerd in het wel en wee van het Sint Maartensgilde. Ze hebben toegezegd om nu of in de nabije toekomst als vrijwilliger of gildebroeder toe te treden tot het gilde. Een actie zoals het gilde nu georganiseerd heeft werk vruchten af. We zijn er nog niet maar hebben de hoop en verwachting dat het Sint Maartensgilde toekomst heeft.
#
3 dec. 2016 20:06
We vieren ieder jaar het feest van Sint Nicolaas. Vanmiddag was hij in Epe met zijn helpers, knechten zwarte pieten. De zwarte Pieten kregen soms meer aandacht dan Sint Nicolaas. Vele kinderen wilde met zwarte Piet op de foto. Wie weet kan dat over een paar jaar niet meer. De discussie over witte, zwarte gekleurde, schoorsteenpieten hebben veel los gemaakt. Het maakt niet uit wat voor een kleur Piet heeft. Hij heeft alle kleuren van de regenboog. Piet is algemeen. Er is al veel verandert in de loop der jaren. Je hoeft niet meer in de zak, de roe is verdwenen en de Pieten geven snoep, snoep en handjes. Ze lachen, maken grappen en geven kleur aan het feest. Met Piet is het één groot feest
#

Agenda 2016

27 april
Koningschieten dorp Epe
17 juni
Paardenvierdaagse intocht Epe
20 augustus
Dikke mik Nijbroek
27 augustus
Koningschieten Emst
28 augustus Clingelbeeck Arnhem
4 september
Schieten op 't Loar Vaassen
10 september
Koningschieten Oene
15 september
Gilde koningschieten Epe
15 oktober Koningschieten Vaassen
5 november
Gildedank
5 november Hubertusrit Epe
5 november
Oliebollenverkoop bij de Grote Kerk

5 november

6 november

Gemeentelijk Koningschieten

Gildedienst - Gildedis Epe

11 november
Sint Maarten Epe

12 november

Oliebollenverkoop Grote Kerk Epe


8 december

Informatieavond over het Gilde 20 uur W.G. van der Hulstraat 1 Epe(oude van der Hulstschool)


29 december Ouderjaar treffen

Stuurgroep

- Voorzitter George Buiting

- Penningmeester Sjaak Thijssen

- Lid stuurgroep Ton van Heeswijk

- Lid stuurgroep Benny Bourgonje

- Lid stuurgroep Peter van Emst

Sint Maarten is de Patroonheilige van:

Patroonheilige militairen, ruiters, hoefsmeden, wapensmeden, leerlooiers, wevers, armen, bedelaars, molenaars, gordelmakers, hoteliers, kleermakers, handschoenmakers, hoedenmakers, reizigers, gevangenen, wijnboeren, borstelmakers, omroepers, geheelonthouders, herders, waarden.

De naamdag van van Martinus van Tours en wordt ook wel Sint-Martinus, Sinter Merte of Sinte-Mette genoemd.

#
Lees Meer
Martinus
Sint Maarten Uit: “Heilig in de Lage Landen. Herschreven levens. Ludo Jongen.2005"
#
Lees Meer
Doel
Het gilde stelt zich ten doel: Het in standhouden van een schuttersgilde in de Gemeente Epe;